NL / EN
Jeadvocaat:
 • RT @Walrathis: Ik zap langs Nederland. Zie meisjes, giechelend op spoor liggen. Zap naar item over verdubbeling dwangopnames. Allebei mijn…

  29 aug 2016 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • @Jet_MCI verhorende verbalisanten

  29 aug 2016 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • @Jet_MCI verdachte behoort ook echt zijn verklaring te zijn. Het oordeel v verbalisant past daar niet.

  29 aug 2016 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • @Jet_MCI 1 de politie 3 als er binnen een club een bepaalde mate v moraliteit heerst kont dit soort zaken minder voor. De verklaring v

  29 aug 2016 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • @Jet_MCI 1 beter opleiden 2 rechtsbijstand ter plekke 3 betere sociale hygiene binnen de organisatie....

  29 aug 2016 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
Rechtbank Amsterdam verklaart aanwijzigingen vervallen
Geplaatst op 14.12.09

In diverse zaken die mr. Richard A. Korver heeft behandeld aangaande schriftelijke aanwijzingen die door Bureau Jeugdzorg aan zijn cliënten waren verstrekt, heeft de Rechtbank Amsterdam bepaald dat die aanwijzingen niet rechtsgeldig zijn. Dit komt in beide zaken doordat degene aan wie de aanwijzing werd verstrekt niet met het ouderlijk gezag was belast. Krachtens de wet kan Bureau Jeugdzorg enkel en alleen een aanwijzing geven aan een met gezag belaste ouder.

Indien ook aan u een aanwijzing is verstrekt is het derhalve belangrijk na te gaan of u wel met het gezag belast bent.  In een van de zaken waar mr. Korver de vader bijstond, was de vader niet met gezag belast. Desalniettemin heeft de Rechtbank Amsterdam mede op basis van de argumenten die namens vader zijn aangevoerd de aanwijzing ten aanzien van moeder die wel met het gezag was belast, vervallen verklaard.

Hier probeerde de William Schrikker groep de omgangsregeling te halveren. Als argument had men daarvoor dat het kind inmiddels toch al was gehecht aan de pleegouders. Dit is vanzelfsprekend een totaal verkeerde argumentatie. De Kinderrechter is mr. Korver gevolgd in zijn argumentatie dat de omgangsregeling juist bedoeld is voor de hechting met de natuurlijke ouders. Dit kan mogelijk van belang zijn indien ook aan u een aanwijzing is gegeven waarbij de omgang wordt teruggebracht. Wellicht kunt u uw voordeel doen met bijgaande publicatie.

Ook mr. A.P. Hendriks van ons kantoor behandelt dit soort zaken.

Via de link hieronder kunt u kennis nemen van de geanonimiseerde beschikkingen.

Klik hier om het bericht te openen (pdf)