NL / EN
Jeadvocaat:
 • NCT innemen paspoort is gebaseerd op informatie. Verdenking dus. Dit zonder verplichte toetsing door rechter. #verbereringdringendgewenst

  2 sep 2014 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • @Anti_shani behandeling wordt direct geschorst totdat rechters v wrakingskamer op de wraking hebben beslist

  2 sep 2014 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • NCT paspoorten teruggegeven ivm vormfouten. Hmmm bedoelt hij niet dat de vermoedens niet hard te maken waren? #dtv #radio1

  2 sep 2014 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • Een eerlijk proces te krijgen. En dat is toch wel het minste dat verwacht moge worden.

  2 sep 2014 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
 • Wraakte vandaag politierechter die enkel de belastte zaken voorhield en geen van de ontlastende zaken. Client had niet langer het gevoel 1/2

  2 sep 2014 - Favoriet - Retweet - Beantwoorden
Rechtbank Amsterdam verklaart aanwijzigingen vervallen
Geplaatst op 14.12.09

In diverse zaken die mr. Richard A. Korver heeft behandeld aangaande schriftelijke aanwijzingen die door Bureau Jeugdzorg aan zijn cliƫnten waren verstrekt, heeft de Rechtbank Amsterdam bepaald dat die aanwijzingen niet rechtsgeldig zijn. Dit komt in beide zaken doordat degene aan wie de aanwijzing werd verstrekt niet met het ouderlijk gezag was belast. Krachtens de wet kan Bureau Jeugdzorg enkel en alleen een aanwijzing geven aan een met gezag belaste ouder.

Indien ook aan u een aanwijzing is verstrekt is het derhalve belangrijk na te gaan of u wel met het gezag belast bent.  In een van de zaken waar mr. Korver de vader bijstond, was de vader niet met gezag belast. Desalniettemin heeft de Rechtbank Amsterdam mede op basis van de argumenten die namens vader zijn aangevoerd de aanwijzing ten aanzien van moeder die wel met het gezag was belast, vervallen verklaard.

Hier probeerde de William Schrikker groep de omgangsregeling te halveren. Als argument had men daarvoor dat het kind inmiddels toch al was gehecht aan de pleegouders. Dit is vanzelfsprekend een totaal verkeerde argumentatie. De Kinderrechter is mr. Korver gevolgd in zijn argumentatie dat de omgangsregeling juist bedoeld is voor de hechting met de natuurlijke ouders. Dit kan mogelijk van belang zijn indien ook aan u een aanwijzing is gegeven waarbij de omgang wordt teruggebracht. Wellicht kunt u uw voordeel doen met bijgaande publicatie.

Ook mr. A.P. Hendriks van ons kantoor behandelt dit soort zaken.

Via de link hieronder kunt u kennis nemen van de geanonimiseerde beschikkingen.

Klik hier om het bericht te openen (pdf)